§1 Sluiting van een overeenkomst, opslag van de tekst van de overeenkomst

(1) Voor bestellingen via onze internetwinkel https://www.locahair.nl gelden de volgende voorschriften voor het sluiten van een contract.

(2) In geval van het sluiten van een contract, wordt het contract gesloten met DPL s.c., Jaracza 29/4, 50-305 Wroclaw, Polen. BTW-nummer PL8982207728, handelsregisternummer 022432930

(3) De presentatie van goederen in onze internetwinkel vormt geen juridisch bindend aanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

(4) Na ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel gelden de volgende voorschriften: De consument doet een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst door het succesvol doorlopen van de bestelprocedure in onze internetwinkel.

De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

1) Selectie van de gewenste goederen

2) Bevestiging door te klikken op de knoppen "Nu kopen"

3) U bent nu weer in het overzichtsgebied van de bestelling. Vul uw verzendgegevens, uw e-mail adres en uw telefoonnummer in. Selecteer vervolgens de gewenste verzendmethode uit de lijst

4) Selecteer nu uw betaalmethode - u wordt dan doorverwezen naar een pagina waar u uw bestelling nog eens in het kort kunt bekijken - zodra u uw bestelling nogmaals heeft gecontroleerd en bevestigd, wordt deze doorgestuurd naar de verwerking.

Alvorens de bindende bestelling te verzenden, kan de consument, door op de knop "vorige pagina" van de door hem gebruikte internetbrowser te drukken, na controle van zijn gegevens terugkeren naar de internetpagina waarop de gegevens van de klant zijn geregistreerd en invoerfouten corrigeren of het bestelproces annuleren door de internetbrowser te sluiten. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk via een automatisch gegenereerde e-mail ("orderbevestiging"). Hiermee nemen we uw aanbod aan.

(5) Opslag van de contracttekst bij bestellingen via onze internetwinkel: Wij sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden per e-mail toe. U kunt de algemene voorwaarden ook te allen tijde raadplegen op https://www.locahair.nl/hairextensions/algemene-voorwaarden. Om veiligheidsredenen zijn uw bestelgegevens niet meer toegankelijk via het internet.

§2 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en andere prijsbestanddelen.

2) De consument heeft de mogelijkheid van vooruitbetaling, Paypal, kredietkaart, Ideal

3) Indien de consument voor vooruitbetaling heeft gekozen, verbindt hij zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

4) Betaling op factuur en financiering In samenwerking met Klarna AB, Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij als betalingsmogelijkheid aankoop op factuur en aankoop op afbetaling aan. Houd er rekening mee dat Klarna Factuur alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat de betaling in elk geval aan Klarna moet worden gedaan.

6) Klarna-factuur Bij aankoop op rekening bij Klarna krijgt u de goederen altijd eerst en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening vindt u hier.

§3 Levering

(1) Tenzij wij in de productbeschrijving duidelijk anders hebben vermeld, zijn alle door ons aangeboden artikelen klaar voor onmiddellijke verzending.

2) Als de consument heeft gekozen voor betaling vooraf, Paypal, Klarna, credit card, zullen wij de goederen niet verzenden voor ontvangst van de betaling. De levering gebeurt hier ten laatste binnen de 2 werkdagen.

§4 Herroepingsrecht van de klant als consument: Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet aan zijn handels- of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Het haar kan worden teruggegeven, maar het kan niet worden gebruikt - de originele lintbevestiging (twee gouden elastiekjes die het haar bijeenhouden) mag niet gescheurd zijn.

U kunt uw contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per e-mail) annuleren of - indien de goederen vóór de uiterste datum zijn geleverd - door de goederen terug te zenden. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet vóór ontvangst van de goederen door de ontvanger (in geval van terugkerende leveringen van soortgelijke goederen niet vóór ontvangst van de eerste deellevering). De tijdige verzending van de herroeping of van de goederen volstaat om de herroepingstermijn na te leven.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

§5 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§6 Contracttaal

Alleen Duits [wijziging voor Nederlands en Engels] is beschikbaar als contracttaal.